سوالات آزمون استخدامی امور مالیاتی

سوالات آزمون استخدامی امور مالیاتی

سوالات آزمون استخدامی امور مالیاتی

این مجموعه شامل گلچینی از مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی امور مالیاتی میباشد.درصورتیکه قصد دارید در آزمون استخدامی امور مالیاتیشرکت نمایید، این نمونه سوالات منبع خوبی برای مطالعه هستند

منابع این آزمون:

نمونه سوالات آزمون استخدامی امور مالیاتیدر قالب فایل PDF گردآوری شده است.

اگر شما قصد دارید در آزمون استخدام امور مالیاتیقبول شوید و به دنبال منابع مطالعه می گردید، بهترین منبع نمونه سوالات سالهای قبل است.

شما با خرید این محصول یک فایل PDF دریافت می کنید که شامل ۲۲۲۶ سوال است که در آزمون استخدام امور مالیاتیآمده است:

-۲۷۵سوال کامپیوتر + پاسخنامه

-۳۳۰سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

-۲۳۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

-۲۵۰سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

-۲۹۸سوال ریاضیات عمومی و آمار + پاسخ تشریحی

-۳۰۰سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه

۳ فایل شامل سوالات اختصاصی :

۱۲۰ سوال اقتصاد خرد + پاسخنامه تشریحی

۱۷۳ سوال اصول حسابداری + پاسخنامه تشریحی

۲۵۰ سوال تئوری مدریت + پاسخنامه تشریحی

هدیه :

–          جزوه ی مهارت های هفت گانه ی ICDL– ۹۲ صفحه

–          سوالات تخصصی قانون مالیات ها + پاسخنامه

شما با مطالعه این سوالات گام بزرگی به سمت استخدام آزمونامور مالیاتینزدیک شده و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود.

[parspalpaiddownloads id=”30″]