سوالات آزمون استخدامی ثبت احوال

سوالات آزمون استخدامی ثبت احوال

سوالات آزمون استخدامی ثبت احوال

  این مجموعه شامل گلچینی از مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی ثبت احوال میباشد.درصورتیکه قصد دارید در آزمون استخدامی ثبت احوالشرکت نمایید، این نمونه سوالات منبع خوبی برای مطالعه هستند

منابع این آزمون:

نمونه سوالات آزمون استخدامی ثبت احوالدر قالب فایل PDF گردآوری شده است.

اگر شما قصد دارید در آزمون استخدام ثبت احوالقبول شوید و به دنبال منابع مطالعه می گردید، بهترین منبع نمونه سوالات سالهای قبل است.

شما با خرید این محصول یک فایل PDF دریافت می کنید که شامل ۱۳۵۵ سوال است که در آزمون استخدام ثبت احوالآمده است:

-۱۷۵سوال کامپیوتر + پاسخنامه

-۲۰۰سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

-۲۳۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

-۲۵۰سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

-۲۰۰سوال ریاضیات عمومی و آمار + پاسخ تشریحی

-۳۰۰سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه

شما با مطالعه این سوالات گام بزرگی به سمت استخدام آزمونثبت احوالنزدیک شده و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود.

[parspalpaiddownloads id=”34″]