سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی

سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی

سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی

  این مجموعه شامل گلچینی از مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی میباشد.درصورتیکه قصد دارید در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعیشرکت نمایید، این نمونه سوالات منبع خوبی برای مطالعه هستند

منابع این آزمون:

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعیدر قالب فایل PDF گردآوری شده است.

اگر شما قصد دارید در آزمون استخدام سازمان تامین اجتماعیقبول شوید و به دنبال منابع مطالعه می گردید، بهترین منبع نمونه سوالات سالهای قبل است.

شما با خرید این محصول یک فایل PDF دریافت می کنید که شامل ۲۱۵۵ سوال است که در آزمون استخدام سازمان تامین اجتماعیآمده است:

-۱۷۵سوال کامپیوتر + پاسخنامه

-۳۳۰سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

-۲۳۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

-۲۵۰سوال ریاضیات عمومی و آمار + پاسخ تشریحی

-۳۰۰سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

-۳۴۰سوال هوش + پاسخ تشریحی

-۳۰۰سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه

هدیه :

–          جزوه ی آموزشی اشنایی اجمالی با صندوق تامین اجتماعی – ۱۹ صفحه

شما با مطالعه این سوالات گام بزرگی به سمت استخدام آزمونسازمان تامین اجتماعی نزدیک شده و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود.

[parspalpaiddownloads id=”38″]