سوالات آزمون استخدامی شرکت گاز

سوالات آزمون استخدامی شرکت گاز
سوالات آزمون استخدامی شرکت گاز

 

این مجموعه شامل گلچینی از مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت گاز می باشد. درصورتی که قصد دارید در آزمون استخدامی شرکت گاز شرکت نمایید، این نمونه سوالات منبع خوبی برای مطالعه هستند

 

منابع این آزمون:

 

نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت گاز در قالب فایل PDF گردآوری شده است.

اگر شما قصد دارید در آزمون استخدام شرکت گاز قبول شوید و به دنبال منابع مطالعه می گردید، بهترین منبع نمونه سوالات سال های قبل است.

شما با خرید این محصول یک فایل PDF دریافت می کنید که شامل ۱۴۱۰ سوال است که در آزمون استخدام شرکت گاز آمده است:

 

سوالات مقطع لیسانس و فوق لیسانس

 

۶۲ سوال آزمون استخدامی انتقال حرارت به همراه پاسخنامه تشریحی

۷۴ سوال آزمون استخدامی ترمودینامیک  به همراه پاسخنامه تشریحی

۷۰ سوال آزمون استخدامی کنترل فرایند و طراحی راکتور به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۰۹ سوال آزمون استخدامی انتقال جرم و عملیات واحد به همراه پاسخنامه تشریحی

۶۲ سوال آزمون استخدامی مکانیک سیالات مقطع فوق لیسانس به همراه پاسخنامه تشریحی

۶۶ سوال آزمون استخدامی مکانیک سیالات مقطع لیسانس به همراه پاسخنامه تشریحی

 ۳۰۰سوال آزمون استخدامی ادبیات فارسی  به همراه پاسخنامه تشریحی

 ۹۲ سوال آزمون استخدامی کامپیوتر  به همراه پاسخنامه تشریحی

۷۵  سوال آزمون استخدامی زبان انگلیسی  به همراه پاسخنامه تشریحی

 

سوالات مقطع کاردانی

 

۱۷۳ سوال آزمون استخدامی انتقال حرارت و مکانیک سیالات  به همراه پاسخنامه تشریحی

 ۸۹ سوال آزمون استخدامی ترمودینامیک  به همراه پاسخنامه تشریحی

 ۱۱۸ سوال آزمون استخدامی شیمی عمومی، آلی و تجزیه  به همراه پاسخنامه تشریحی

 ۱۲۰ سوال آزمون استخدامی موازنه انرژی و مواد  به همراه پاسخنامه تشریحی

 ۳۰۰ سوال آزمون استخدامی ادبیات فارسی  به همراه پاسخنامه تشریحی

 ۹۲ سوال آزمون استخدامی کامپیوتر  به همراه پاسخنامه تشریحی

۷۵  سوال آزمون استخدامی زبان انگلیسی  به همراه پاسخنامه تشریحی

 

سوالات این فایل مربوط به آزمون های زیر می باشد :

 

آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی سال ۸۹

آزموت استخدامی شرکت ملی گاز سال ۹۲

آزموت استخدامی شرکت ملی گاز سال ۹۰

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی ۸۷

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز استانی ۸۶

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی ۸۴

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران ۸۴

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ۸۳

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پخش و پالایش نفت ایران ۸۴

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پخش و پالایش نفت ایران ۸۳

آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی ۸۵

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پخش و پالایش نفت ایران ۸۴

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ۸۴

آزمون استخدامی شرکت گاز استانی ۸۴

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ۸۳

آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش ۸۵

آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش ۸۴

آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش ۸۳

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ۸۴

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ۸۲

آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی ۸۴

آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی ۸۳

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی ۸۷

آزمون استخدامی شرکت گاز استانی ۸۶

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران ۸۵

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی ۸۴

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران ۸۳

آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران ۸۴

آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی ۸۳

آزمون استخدامی پتروشیمی ۸۵

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی ۸۷

آزمون استخدامی شرکت گاز استانی ۸۶

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران ۸۵

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی ۸۴

آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران ۸۳

 

هدیه :

 

–          دفترچه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی گاز رشته ی مهندسی شیمی – مقطع کارشناسی سال ۹۲
–          سوالات عمومی آزمون استخدامی گاز مقطع کارشناسی سال ۹۰
–          سوالات عمومی آزمون استخدامی گاز مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۰

 

شما با مطالعه این سوالات گام بزرگی به سمت استخدام آزمون شرکت گاز نزدیک شده و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود.

[parspalpaiddownloads id=”25″]