سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری

سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری

سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری

  این مجموعه شامل گلچینی از مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری میباشد.درصورتیکه قصد دارید در آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری شرکت نمایید، این نمونه سوالات منبع خوبی برای مطالعه هستند

منابع این آزمون:

نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری در قالب فایل PDF گردآوری شده است.

اگر شما قصد دارید در آزمون استخدام نهاد ریاست جمهوری قبول شوید و به دنبال منابع مطالعه می گردید، بهترین منبع نمونه سوالات سالهای قبل است.

شما با خرید این محصول یک فایل PDF دریافت می کنید که شامل ۱۳۵۵ سوال است که در آزمون استخدام نهاد ریاست جمهوری آمده است:

-۱۷۵سوال کامپیوتر + پاسخنامه

-۲۰۰سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

-۲۳۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

-۲۵۰سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

-۲۰۰سوال ریاضیات عمومی و آمار + پاسخ تشریحی

-۳۰۰سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه

هدیه :

–          جزوه ی مهارت های هفت گانه ی ICDL– ۹۲ صفحه

–          جزوه ی مبانی قانونی – ۳۵ صفحه

شما با مطالعه این سوالات گام بزرگی به سمت استخدام آزموننهاد ریاست جمهورینزدیک شده و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود.

[parspalpaiddownloads id=”29″]