سوالات آزمون استخدامی نهاد کتاب خانه ی عمومی

سوالات آزمون استخدامی نهاد کتاب خانه ی عمومی

سوالات آزمون استخدامی نهاد کتاب خانه ی عمومی

  این مجموعه شامل گلچینی از مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد کتاب خانه ی عمومی میباشد.درصورتیکه قصد دارید در آزمون استخدامی نهاد کتاب خانه ی عمومیشرکت نمایید، این نمونه سوالات منبع خوبی برای مطالعه هستند

منابع این آزمون:

نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد کتاب خانه ی عمومیدر قالب فایل PDF گردآوری شده است.

اگر شما قصد دارید در آزمون استخدام نهاد کتاب خانه ی عمومیقبول شوید و به دنبال منابع مطالعه می گردید، بهترین منبع نمونه سوالات سالهای قبل است.

شما با خرید این محصول یک فایل PDF دریافت می کنید که شامل ۱۴۰۳ سوال است که در آزمون استخدام نهاد کتاب خانه ی عمومیآمده است:

-۱۷۵سوال کامپیوتر + پاسخنامه

-۲۰۰سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

-۲۷۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

-۱۱۸ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

-۳۴۰سوال هوش + پاسخ تشریحی

-۳۰۰سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه

هدیه :

–          مجموعه جامع شامل ۴۳ صفحه از سوالات نهاد کتاب خانه ای سال های گذشته + پاسخنامه

–          نمونه سوالات آزمون استخدام کتابداری – ۴۳ صفحه + پاسخنامه

–          جزوه ی فنون مدریت برای کتاب داران – ۲۷۰ صفحه

–          جزوه ی کتاب داری و اطلاع رسانی – ۸۳ صفحه

–          جزوه اطلاعات کتاب خانه ای – ۲۵ صفحه

–          جزوه ی کتاب شناسی ازمون های استخدامی – ۱۴ صفحه

–          جزوه ی مدریت عمومی آزمون های استخدامی –  ۱۰۳ صفحه

–          جزوه ی روان شناسی

شما با مطالعه این سوالات گام بزرگی به سمت استخدام آزموننهاد کتاب خانه ی عمومینزدیک شده و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود.

[parspalpaiddownloads id=”31″]