سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت

سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت

سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت

  این مجموعه شامل گلچینی از مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت میباشد.درصورتیکه قصد دارید در آزمون استخدامی وزارت بهداشتشرکت نمایید، این نمونه سوالات منبع خوبی برای مطالعه هستند

منابع این آزمون:

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشتدر قالب فایل PDF گردآوری شده است.

اگر شما قصد دارید در آزمون استخدام وزارت بهداشتقبول شوید و به دنبال منابع مطالعه می گردید، بهترین منبع نمونه سوالات سالهای قبل است.

شما با خرید این محصول یک فایل PDF دریافت می کنید که شامل ۱۴۵۰ سوال است که در آزمون استخدام وزارت بهداشتآمده است:

-۲۰۰سوال کامپیوتر + پاسخنامه

-۲۰۰سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

-۲۰۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

-۲۷۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

-۲۰۰سوال هوش + پاسخ تشریحی

-۲۰۰سوال ریاضیات عمومی و آمار + پاسخ تشریحی

-۱۸۰سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه

شما با مطالعه این سوالات گام بزرگی به سمت استخدام آزمونوزارت بهداشتنزدیک شده و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود.

[parspalpaiddownloads id=”33″]