,

سوالات آزمون استخدامی وزارت دفاع

سوالات آزمون استخدامی وزارت دفاع

سوالات آزمون استخدامی وزارت دفاع

  این مجموعه شامل گلچینی از مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت دفاع میباشد.درصورتیکه قصد دارید در آزمون استخدامی وزارت دفاعشرکت نمایید، این نمونه سوالات منبع خوبی برای مطالعه هستند

منابع این آزمون:

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت دفاعدر قالب فایل PDF گردآوری شده است.

اگر شما قصد دارید در آزمون استخدام وزارت دفاعقبول شوید و به دنبال منابع مطالعه می گردید، بهترین منبع نمونه سوالات سالهای قبل است.

شما با خرید این محصول یک فایل PDF دریافت می کنید که شامل ۱۴۵۰ سوال است که در آزمون استخدام وزارت دفاعآمده است:

-۲۰۰سوال کامپیوتر + پاسخنامه

-۲۰۰سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

-۲۰۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

-۲۷۰سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

-۲۰۰سوال ریاضیات عمومی و آمار + پاسخ تشریحی

-۲۰۰سوال هوش + پاسخنامه

-۱۸۰سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه

شما با مطالعه این سوالات گام بزرگی به سمت استخدام آزمونوزارت دفاعنزدیک شده و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود.

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .