,

سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو

سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو

سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو

  این مجموعه شامل گلچینی از مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو میباشد.درصورتیکه قصد دارید در آزمون استخدامی وزارت نیروشرکت نمایید، این نمونه سوالات منبع خوبی برای مطالعه هستند

منابع این آزمون:

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرودر قالب فایل PDF گردآوری شده است.

اگر شما قصد دارید در آزمون استخدام وزارت نیروقبول شوید و به دنبال منابع مطالعه می گردید، بهترین منبع نمونه سوالات سالهای قبل است.

شما با خرید این محصول یک فایل PDF دریافت می کنید که شامل ۱۷۷۵ سوال است که در آزمون استخدام وزارت نیروآمده است:

-۱۷۵سوال کامپیوتر + پاسخنامه

-۲۰۰سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

-۲۳۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

-۲۵۰سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

-۳۴۰سوال هوش + پاسخ تشریحی

-۲۵۰سوال ریاضیات عمومی و آمار + پاسخ تشریحی

-۳۳۰سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه

هدیه :

سؤالات تخصصي  تكنسين بهره برداري آب و فاضلاب
سؤالات تخصصي  كارشناس اداري
سؤالات تخصصي  كارشناس آمار
سؤالات تخصصي  كارشناس سيستم ها
سؤالات تخصصي  كمك كارشناس نرم افزار
سؤالات تخصصي تكنسين آزمايشگاه بهداشت محيط
سؤالات تخصصي تكنسين برق – توزيع
سؤالات تخصصي تكنسين برق – توليد
سؤالات تخصصي تكنسين شيمي
سؤالات تخصصي تكنسين مكانيك
سؤالات تخصصي تكنسين مكانيك آب و فاضلاب
سؤالات تخصصي كارداني ايمني -برق
سؤالات تخصصي كارشناس آزمايشگاه -آب و فاضلاب
سؤالات تخصصي كارشناس آموزش
سؤالات تخصصي كارشناس ايمني – برق
سؤالات تخصصي كارشناس بررسي هاي اقتصادي
سؤالات تخصصي كارشناس بهره برداري آب و فاضلاب
سؤالات تخصصي كارشناس تداركات
سؤالات تخصصي كارشناس حقوق
سؤالات تخصصي كارشناس روابط عمومي
سؤالات تخصصي كارشناس ساختمان
سؤالات تخصصي كارشناس مالي
سؤالات تخصصي كارشناس محيط زيست
سوالات تخصصي كارشناس مكانيك
سؤالات تخصصي كارشناس منابع آب
سؤالات تخصصي كارشناس نقشه برداري
سؤالات تخصصي كارشناسي ايمني-آب و فاضلاب
سؤالات تخصصي كارشناسي نرم افزار
سؤالات تخصصي كمك كارشناس مالي
سؤالات تخصصي مهندس برق -الكترونيك
سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -برق منطقه اي
سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -توزيع
سؤالات تخصصي مهندس برق قدرت -توليد
سوالات تخصصي مهندسي برق – مخابرات
سؤالات تخصصي مهندسي شيمي آب و فاضلاب
سؤالات تخصصي مهندسي شيمي-توليد

شما با مطالعه این سوالات گام بزرگی به سمت استخدام آزمونوزارت نیرونزدیک شده و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود.

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .